Close Connections 2005

CLOSE CONNECTIONS
11 – 15 mei 2005

Close Connections is het nevenprogramma van de KunstRAI, georganiseerd door Stichting IZA om meer samenwerking binnen de internationale kunstwereld te stimuleren.
Curatoren en kunstcritici uit Oost- en West-Europa, het Midden Oosten, Azië en de Verenigde Staten zijn uitgenodigd om kennis te komen maken met de Nederlandse hedendaagse kunst, kunstenaars en curatoren, de Amsterdamse culturele instellingen en postacademische instituten.
Het programma zal een wederzijdse ontmoeting vormen, waarbij deelnemers  elkaar informeren over de ontwikkelingen in hun landen van herkomst en hun verschillende (culturele) uitgangspunten. Juist nu, met het snel veranderende en opkomende Azië, Oost-Europa en Midden Oosten is het van belang om een nieuwe intensieve dialoog te starten en daarmee de close connections te bevorderen.
In Nederland zorgen diverse kunstopleidingen en kunstenaarsinitiatieven voor een subcultuur met veel jonge kunstenaars. Daarom hebben we ons bij het uitnodigen vooral gericht op de jongere generatie curatoren die hierbij aansluiting vinden.
Alle genodigde curatoren zijn nauw betrokken geweest bij de inhoudelijke invulling van het programma. Het vierdaagse programma bestaat enerzijds uit een bundeling van activiteiten in de stad; zoals het performance programma dat is ontstaan door samenwerking met De Appel, W139, Montevideo e.a. Anderzijds bestaat het programma uit speciaal georganiseerde presentaties, lezingen, discussies en ontmoetingen. Zo vinden in de ochtend individuele atelierbezoeken plaats en diverse rondleidingen. In de avonden staan er publieke lezingen en een filmprogramma gepland. De verschillende programmaonderdelen vinden plaats op zowel de KunstRAI, als in diverse kunstinstellingen en galerieën in de stad.

De eerste avond, woensdagavond 11 mei, 19.45 uur, is er in filmtheater Rialto het filmprogramma Close Connections. Hierin zullen vier curatoren korte films en projecten tonen die zij hebben meebracht uit de verschillende continenten. Na afloop zullen zij zichzelf kort voorstellen en hun keuze toelichten.
Deze avond zal een visuele introductie vormen op de verschillende visies en culturele achtergronden van de curatoren en makers.
Voor deze avond zijn films meegebracht door: Dora Hegyi (Ludwig Museum, HU), Henrikke Nielsen (curator, DK/DE), Christine Tohme (Ashkal Alwan, LB) en Herb Tam (kunstenaar/ curator, US).

In W139 zal op donderdag 12 mei, 17.00 uur, een discussie onder leiding van Ann Demeester (directeur W139) plaatsvinden. Naar aanleiding van de tentoonstelling in W139 ‘Invisible Script: A Letter to Morel’, waarin de relatie van de bezoeker tot tentoongestelde werken onderzocht wordt, zal er gediscussieerd worden over het groeiende wantrouwen ten opzichte van sociaal engagement.
Aan deze discussie zullen deelnemen: Carina Plath (Westfaelischer Kunstverein, DE), Christine Tohme (Ashkal Alwan, LB) en Montse Badia (curator, ES).

Vrijdagavond, 13 mei om 21.00 uur, is er in Galerie Fons Welters een ‘ronde-tafelgesprek’ waarin dieper zal worden ingegaan op het curatorschap; de curator als kunstverspreider en zijn rol in het (kunst)globalisme. Is er een wederzijdse kruisbestuiving of is deze slechts eenzijdig en hoe kunnen we hier specifiek mee omgaan?
Andrew Cannon (curator, UK/DE), Miguel von Hafe Peréz (curator, PT), Astrid Mania (curator, DE) en een curator van de Curatorial Training Program zullen vertellen over hun praktijk en specifieke projecten. Alina Serban (curator/art critic, RO) zal deze avond een korte lezing geven over het auteurschap van de curator versus die van de kunstenaar.

Zaterdag, 14 mei 14.30 uur, is er op de KunstRAi een talkshow georganiseerd door Robert Roos (hoofdredacteur Kunstbeeld). Deze talkshow zal zich richten op het vraagstuk rondom het verzamelen van performance en installatie kunst. Hieraan zullen twee van de genodigde curatoren deelnemen.

Om 18.30 uur, zaterdag 14 mei, zal er vanuit Ellen de Bruijne Projects een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte performance door Salon Ivanova vertrekken naar ‘onbekende’ locaties.

Dit programma is georganiseerd in nauwe samenwerking met de KunstRAI en De Appel, Ellen de Bruijne Projects, Foam, Galerie Fons Welters, Huis Marseille, Kunstbeeld, Montevideo, Filmtheater Rialto, Stedelijk Museum CS/Bureau Amsterdam en W139.
Close Connections wordt mede mogelijk gemaakt door: Institut Français des Pays-Bas/Antenne de la Haye, Mondriaan Stichting, Oost-Europa Fonds/Prins Bernhard Cultuurfonds en het Prins Claus Fonds, Roberto Cimetta Fund.

Algemene informatie KunstRai: www.kunstrai.nl
Close Connections programma: www.edbprojects.nl
(graag je komst naar discussie W139, 12 mei en ronde tafelgesprek Galerie Fons Welters 13 mei, mailen naar edbprojects@cs.com)

Rialto Filmtheater: www.rialtofilm.nl
Voor performance programma: www.deappel.nl, www.montevideo.nl, www.w139.nl

Comments are closed.